Okulların, etüt merkezlerinin ve özel ders veren öğretmenlerin ihtiyacını karşılayacak bir sanal sınıf uygulamasıdır. Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme (Flipped Learning) yöntemini uygulamak için oldukça ideal olan sanal sınıflar öğretmenlerin yüklerini de hafifletmektedir. Eğitimcinin hem kurumsalda hem de bireyselde ihtiyacını karşılaşmaktadır.
ApiTwist Book, ApiTwist Content ve ApiTwist Exam modülleri ile birlikte kullanılabilmektedir.