Moodle öğrenme yönetim sistemi ApiTwist ile entegre edilmiş olup yükseköğretim kurumları gibi büyük ölçekli kurum ve kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. ApiTwist Book ve ApiTwist Content ürünleri ile entegre çalışmaktadır.