Bu modülde soru bankasına sorular girilebilmekte, girilen bu sorulardan sınavlar oluşturulabilmektedir. Sınav sonrası her sorunum madde güçlük ve madde ayırt edicilikleri hesaplanmakta bu sayede bireye uyarlanmış (adaptive) sınav yapılabilmektedir. Sistem içinde hem genel değerlendirme testleri, konu tarama testleri, seviye tespit sınavları ve geçme sınavları oluşturulabilmektedir. Oluşturlan sınavlar hem çevrimiçi hem de basılı olarak yapılabilmektedir. Ayrıca ApiTwist Book ve ApiTwist Class modüllerinde öğrenme materyali olarak da soru bankasındaki sorular ilgili konu ve kazanıma uygun olarak seçilip kullanılabilmektedir.